Spotkanie KRRiT z nadawcami ws. autopromocji20 listopada 2012 roku odbyło się spotkanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z przedstawicielami nadawców telewizyjnych. Głównym tematem rozmów były zapisy ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie autopromocji i ogłoszeń własnych nadawcy. Podczas spotkania zapadła decyzja o powołaniu zespołu roboczego, który zajmie się wypracowaniem stanowiska zmierzającego do zainicjowania zmian w ustawie w tym zakresie.

Ze strony nadawców w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele spółek TVP, Telewizji Polsat, TVN SA, Kino Polska TV, CANAL+ Cyfrowy i Polskie Media. Nadawcy wyrazili swoje stanowisko w zakresie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przepisami dotyczącymi autopromocji i ogłoszeń własnych nadawcy. Ich zdaniem przepisy te są zbyt restrykcyjne i utrudniają nadawcom funkcjonowanie na rynku, a także powodują gorszą pozycję rynkową tych nadawców, którzy działają w oparciu o polską koncesję.

KRRiT wnikliwie śledzi funkcjonowanie zmienionych półtora roku temu zapisów ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie autopromocji i ogłoszeń własnych nadawcy. KRRiT podziela poglądy i oczekiwania nadawców dotyczące zwiększenia swobody w tworzeniu przekazów o ich własnym programie i emitowania ich między audycjami.

KRRiT uznaje jednak za niedopuszczalne emitowanie audycji zawierających informacje o programie własnym nadawcy w trakcie trwania innej audycji. Ustawa wyraźnie określa, że reklamy i telesprzedaż nie mogą zajmować więcej czasu niż 12 minut w ciągu godziny. Audycje autopromocyjne emitowane obecnie przez nadawców w trakcie bloku reklamowego wydłużają przerwy w programie i powodują dyskomfort widzów.

KRRiT przygląda się także innego rodzaju ogłoszeniom nadawców pojawiającym się podczas trwania audycji w formie napisów lub głosu lektorskiego informujących widza o programie. Każdy z tych przypadków KRRiT będzie rozpatrywać odrębnie.

Podczas spotkania KRRiT z nadawcami podjęto decyzję o powołaniu zespołu roboczego złożonego z przedstawicieli Biura KRRiT i nadawców, który po przeprowadzeniu diagnozy obecnego stanu wypracuje wspólne stanowisko zmierzające do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz zmian w rozporządzeniu KRRiT w zakresie przepisów dotyczących autopromocji i ogłoszeń własnych nadawcy.

źródło: KRRiT