Które relacje na żywo powinny być niekodowane?W związku z rozpoczętymi przez KRRiT pracami nad rozporządzeniem dotyczącym listy wydarzeń o zasadniczym znaczeniu społecznym, innych niż wymienione w ustawie o radiofonii i telewizji, z których nadawca programu telewizyjnego może nadać bezpośrednią transmisję tylko w programie ogólnokrajowym dostępnym w całości bez opłaty, KRRiT zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji wydarzeń, które powinny być umieszczone w projektowanym rozporządzeniu.

W ustawie o radiofonii i telewizji za ważne wydarzenia uważa się między innymi:
1) letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie;
2) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne;
3) inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA.

Odpowiedzi na konsultacje, należy kierować do 3 grudnia 2012 roku z dopiskiem „Konsultacje – ważne wydarzenia” (decyduje data stempla pocztowego) na adres Biura KRRiT:

Biuro KRRiT, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
lub na adres e-mail:
konsultacje_wazne_wydarzenia[at]krrit.gov.pl

źródło: KRRiT