Zezowanie w trzech kierunkach
czyli
4 LNB na jednym talerzu


http://sci.pam.szczecin.pl/~pastupam/satel/4lnb.htm