Schemat instalacji i odbiór w 8 pkt z jednego satelity + RTV/wersja końcowaUkład z zastosowaniem multiprzełącznika (multiswitcha) i konwertera QUATRO umożliwia odbiór sygnału z anteny satelitarnej i zestawu anten naziemnych w ośmiu niezależnych punktach (np. szeregowiec 8-ro rodzinny w układzie sąsiedzkim). Konieczność stosowania konwertera typu QUATRO warunkuje sposób nadawania sygnałów z poszczególnych transponderów satelity (dwie polaryzacje pionowa V i pozioma H oraz dwa zakresy pasma Ku niskie 11GHz i wysokie 12GHz , których kombinacja daje 4 wyjścia konwertera). Zastosowanie multiswitcha umożliwia doprowadzenie sygnału z dowolnego wyjścia konwertera do odbiornika (odbiornik wysyła zwrotnie napięcia sterujące wyborem polaryzacj V i H ok. 14V i 18V oraz sygnał 22KHz umożliwiający przełączenie konwertera z pasma niskiego na wysokie). Dodatkową funkcję jaką spełnia multiswitch jest połączenie sygnału anten naziemnych (do 860MHz) z sygnałami z anteny satelitarnej (od 950MHz). Upraszcza to wykonanie instalacji antenowej, gdyż do każdego z 8pkt prowadzony jest tylko jeden przewód koncentryczny; układ ten warunkuje konieczność zastosowania gniazd antenowych końcowych umożliwiających rozdział sygnału na radiowy, telewizyjny i satelitarny.

Opis instalacji
Cztery sygnał z konwertera typu Quatro zamocowanego przy czaszy satelitarnej, podłączamy do multiswitcha SPU5/8 (wejścia LNB), zaś na wejście Ter. podłączamy sygnał z anten naziemnych. Z ośmiu wyjść multiprzełącznika, za pomocą przewodów koncentrycznych doprowadzamy instalację do ośmiu niezależnych pkt. Konieczne jest zastosowanie gniazda GAR-SAT, , które poprzez układ odpowienich filtrów rozdziela zsumowany sygnał na radiowy (gniazdo IEC), telewizyjny (wtyk IEC) i satelitarny (gniazdo F).
Gniazda przepuszczają sygnały sterujące multiswitchem umożliwiając wybór określonego pasma i polaryzacji odbieranego sygnału TV-SAT poprzez wybów właściwego wyjścia konwertera Quatro. Układ możemy stosować również w przypadku zastosowania dwóch konwerterów typu Quatro i multiprzełącznika SPU9/8, umożliwiajcych odbiór sygnału z dwóch nizależnych satelit przy stacjonarnej czaszy w ośmiu niezależnych pkt.

O czym należy pamiętać:
- odpowiednie wejścia multiswitcha muszą być podłączone do określonych wyjść konwertera quatro
- kabel koncentryczny wykorzystany w instalacji powinien umożliwiać przesył sygnałów w zakresie od 47MHz do 2150MHz;
- układ przystosowany do dowolego odbiornika satelitarnego analogowego lub cyfrowego;
- do każdego pkt odbioru prowadzony jest tylko jeden przewód koncentryczny;
- układ umożliwia odbiór z satelity na którą zwizowana jest antena;
- jeżeli potrzebujemy tylko 6 pkt odbirczych można zastosować tańszy multiprzełącznik typu SPU5/6;
- układ można stosować do max 16pkt odbiorczych - odpowiedni multiprzełącznik 5/16 znajdziesz tutaj;
Parametry techniczne:
zakres częstotliwości wejściowych 0,95-2,2GHz;
zakres częstotliwości RTV 5-862MHz;
liczba wejść: 5x gniazda typu F;
liczba wyjść: 8x gniazda typu F;
aktywne przejście dla sygnału naziemnego i sat;
wzmocnienie odgałęzienia sat 3dB;
wzmocnienie sygnału RTV 3dB z regulacją tłumikiem w zakresie 12dB;
maks poziom wyjścowy 90dBuV;
separacja pomiędzy polaryzacjami V i H: 25dB;
separacja wejść sat-sat >35dB
separacja wyjść dla sat-sat >30dB
separacja wyjść dla TV-SAT >50dB
napięcie zasilające 18V;
pobór prądu 1,2A;
wbudowany zasilacz 6W z kontrolką: dioda LED;
wymiary 275x125x75mm;


Sygnały sterujące:
polaryzacja pionowa V/pasmo niskie Lo 11,5-14,5V/0kHz
polaryzacja pozioma H/pasmo niskie Lo 16,5-19V/0kHz
polaryzacja pionowa V/pasmo wysokie Hi 11,5-14,5V/22kHz
polaryzacja pozioma H/pasmo wysokie Hi 16,5-19V/22kHz