dla mniej zawansowanych obiaśnienja haseł tv sat


QPSK (Quaternary Phase Shift Keying)
To algorytm faza modulacji, która korzysta z czterech etapów.

8APSK (8-ary Phase Shift Keying)
To algorytm modulacji fazy z mniejszą tolerancję degradacji połączeń w porównaniu do QPSK, ale pozwala na większą pojemnościowe "danych.
Protokół używany przez DVB-S.

16APSK (16 ary amplitudy i fazy Shift Keying)
To system cyfrowej modulacji, które przekazuje dane do zmiany lub modulować.
Przekazuje zarówno amplitudy i fazy sygnału odniesienia.
Specyfikacji protokołu umożliwić korzystanie z DVB-S2 jest "16APSK że 32APSK.

32APSK (32-ary amplitudy i fazy Shift Keying)
Jak 16APSK ale z 32-bitowego próbkowania.
Specyfikacji protokołu umożliwić korzystanie z DVB-S2 jest tryb 16APSK że 32APSK.

AES (Advanced Encryption Standard)
Technik obliczeń z silnym kluczem symetrycznym, gdzie klucz i "sama dla kodowania i dekodowania.
Długość klucza szyfrującego możesz się od 128, 192 lub 256 bitów.

Analog technicznym, a "system, w którym sygnał jest przetwarzany w sposób ciągły, naprzeciwko sygnału cyfrowego.
Jest to system, tradycyjnie używanych do naziemnego nadawania programów telewizyjnych.
Telewizja, istnieją dziesiątki stacji, które przekazuje w trybie "analog.
Norma ta będzie w przyszłości zastąpione przez cyfrowe, bardziej ekonomicznie "wygodne dla nadawców i bardziej uniwersalne dla użytkowników.

ATR
(Answer To Reset)
Wiadomość karty wysłane przez Smart Card w komunikacji z CAM.
ATR wskazuje rodzaj karty, protokół komunikacyjny i inne podstawowe informacje, które są wykorzystywane do określenia parametrów komunikacji między kartą a interfejs urządzenia.
Tym samym pozwala na zdefiniowanie protokołu przesyłania danych.

Siłownik liniowy z counter-system reakcji, który umożliwia ruch w kierunku wskazując na paraboli.

APID (Audio Ładowność Identifier)
Nazwa Kodeksu ścieżki dźwiękowej.
Dla każdego kanału można wiele "APID, po jednym dla każdego języka.

AU (Autoroll)
Algorytm, który pozwala emulować subskrypcji karty.

AZYMUT odległość kątową na zachód lub na wschód od pozycji satelity w stosunku do kierunku północy.
Jest to niezbędne parametry do punktu paraboli z uniesieniem. Ta ostatnia stanowi płaszczyznę horyzontu w stosunku do wstać.
Azymut, wszystkie kąty, jest mierzona w stopniach.
180 odpowiadają na południe.

C-Zakres częstotliwości pasma pomiędzy 3,7 i 4,2 GHz, wykorzystywanych w szczególności międzykontynentalnych satelitów komunikacyjnych.
Charakterystyka tego zespołu mogą rozprzestrzeniać sygnału na dużych obszarach geograficznych, a także przyjmowania i ", ale" załączony do przypowieści o znacznych rozmiarach (zwykle większej niż 3 metry średnicy).
Większość stacji telewizyjnych wykorzystania tego pasma wyłącznie do celów działalności gospodarczej, natomiast w przypadku krajowych przyjmowania i faworyzowany przez pasma Ku direct ".
Aby otrzymywać C-band i "potrzebny jest specjalny konwerter, z filtrem polaryzacyjnym kołowym i odbiorca może odwrócenia polaryzacji" film, ponieważ wspólne C-kanały pasma są przekazywane do negatywnego wizerunku.

Ku band zakres częstotliwości między 10,7 i 12,75 GHz, wykorzystywanych przez większość nadawców europejskiej i międzynarodowej dystrybucji sygnałów bezpośrednio do krajowych odbiorców.
Aby otrzymać kanałów nadawany w tym paśmie i "potrzeby uniwersalny konwerter (LNB), zainstalowany na przypowieść o rozmiarze nawet bardzo małe (od 40 cm średnicy i więcej).

BER
(Bit Error Ratio)
W cyfrowego systemu transmisji, BER, a "stosunek prawidłowo otrzymane bity i bity przesyłane.
BER pokazuje, jak wiele z oryginalnej transmisji utraty lub zakłócona na odbiornik przypada na przykład hałasu w kanale transmisji, problemy sprzętu, wady układu pierwotnego strumienia danych.
Jakości "sygnału cyfrowego i" odwrotnie proporcjonalna do BER.

Bit Rate
Liczba "cyfrowych informacji przekazanych przez pewien okres czasu.
Mierzona jest w bitach na sekundę.

CAID (Conditional Access Identifier)
Kod identyfikacji systemu kodowania.
Przykład: = 0100 SECA, Viaccess = 0500, NAGRA1 = 1800 etc etc

CAM (Conditional Access Module) moduł dostępu warunkowego.
I "moduł zdolny do dekodowania, czyli" i "stanie ponownie jasne szyfrowany sygnał.
Nie mogę być bezpośrednio zintegrowany z chipsetem płyty głównej odbiornika lub PCMCIA (PC aka-Card), która może "zawiera jeden lub więcej algorytmów dekodowania (SECA, Viaccess, Nagra, itp.).

CAS (Conditional Access System) System dostępu warunkowego.
E 'zbioru, wówczas system algorytmów dekodowania (deszyfrowania).

Specjalny kabel typu kabel koncentryczny z jednym dyrygentem wewnętrzne z miedzi (tzw. dusza) używane do podłączenia anten i odbiorników satelitarnych.
Dla kabli satelitarnych powinny być używane tylko z niskim tłumieniu (np. 27 dB/100m @ 2000 MHz), aby uniknąć utraty jakości "sygnału wzdłuż przewodu.

CI (Common Interface)
To platformy DVB, które pozwala na podłączenie modułu-Acces warunkowe.
Formularz ten zawiera wszystkie elementy potrzebne do deszyfrowania programów.

22kHz sygnał wysłany z odbiornikiem, który umożliwia przełączanie sygnału z dwóch lub więcej konwerterów lub przełączać się między dwoma lokalnymi oscylatory obecne w DUALFEED LNB.

CS (suma kontrolna)
Kontroli integralności kodu "danych.

CW (Control Word)
Oraz "klucz główny wykorzystywane w procesie kodowania i dekodowania.

dBW
(decybeli / wat)
Wartość w decybelach wskazujące siłę sygnału promieniowała z transpondera w centrum śladu.
Poważne i wartości ", tym mniejszy rozmiar anteny wymagane do otrzymania sygnału.

dB (decybelach)
Logarytmicznej środka Unita ".
Jest on używany do wskazania zyski lub straty sygnału.

DCW
(Decrypted Control Word) w niektórych przypadkach używa się pojęcia CCW (Constant Control Word).
Klucze te są niezależne od systemu kodowania, ponieważ spotykamy Seca (0100), Viaccess (0500), IRDETO2 (06xx) lub Cryptoworks (0Dxx).
Klucze są generowane co 10 sekund przez RNG (Random Number Generator).
W niektórych przypadkach, dostawców, kiedy mają problemy z RNG przedstawi najnowsze DCW generowane w tym przypadku możemy nazwać "Constant Word.
Czas trwania tych klawiszy zależy od czasu, techników dostawców wykorzystania do rozwiązywania awarii RNG.

Regulacja kąta deklinacji między polarnych i zamontowanie anteny.

Urządzenie Depolaryzator że zmiany polaryzacji w okrągłym polaryzacji liniowej.

Cyfrowe systemy transmisji na podstawie prób obrazów i dźwięków.
W Europie korzysta z DVB (Digital Video Broadcasting), która zapewnia kompresję sygnału poprzez MPEG2 systemu.

DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)
Opracowany przez firmę Philips na Eutelsat i "cyfrowy system, który pozwala na kontrolę zewnętrznych elementów systemu satelitarnego przy użyciu wyłącznie kabla koncentrycznego. W praktyce i "protokół używany przez dekoder do obsługi LNB DUALFEED i wirniki.
DiSEqC 1.0 = 4 LNB
LNB DiSEqC 1.1 = 16
1,2 = 16 LNB DiSEqC / Motor

W dół ścieżkę sygnału link z transponderów satelitarnych Ziemi.

DSR (Digital Satellite Radio)
Cyfrowe wyjście audio systemu przesyłowego stosowane przez nadawców w Niemczech.
Wymaga użycia specjalnego odbiornika.

DVB (Digital Video Broadcasting)
I "nadawanie cyfrowe standardy przyjęte w Europie, i to jest oparte na kompresji MPEG-2 system.
Opracowane przez międzynarodowe konsorcjum, DVB przewiduje następujące zmiany:
DVB-S / DVB-S2 (HD), poświęcony transmisji za pośrednictwem satelity;
DVB-C dla telewizji kablowej;
DVB-T / DVB-T2 (HD) do cyfrowego za pośrednictwem przemienników naziemnych.

ECM (Prawo Control Message)
ECM zawiera informacje do dekodowania zaszyfrowanej kanału.
Występuje mniej więcej co 2 sekundy.

EIRP (Equivalent Isotropical mocy promieniowania)
Moc sygnału promieniowania przez satelity na Ziemię.
Wartość EIRP i "więcej" środkowej górnej części stożka zasięg i zmniejsza w kierunku peryferii śladu.
E ", wyrażone w dBW (decybeli na 1watt).

EPG (Electronic Program Guide)
EPG, że informacje na temat oferty programów w toku lub ogłoszenia.
Większość tej instrukcji przedstawiono "żeglugi", a także służy do programowania nagrywania audycji.

EMM
(Prawo Zarządzanie wiadomość)
Zarządzania, które są wiadomości wysyłane do dostawców kart do ustawiania i aktualizacji niektórych wartości, takie jak data dodania lub usunięcia ch id, aktualizacji klucza, masterkey, zestaw narodowość "papier, etc ...
EMM mogą być skierowane do jednej karty elektronicznej lub ich grupa.

Zobacz zespołu Clarke orbicie geostacjonarnej.
Arthur C. Clarke, pisarz science fiction i wynalazca, znany przede wszystkim dla "2001: A Space Odyssey" odgadnąć ", w artykule w Wireless World Magazine w 1945 roku, przy użyciu geostacjonarnych satelitów poświęconej telekomunikacji.
Ze względu na swoją wiedzę, na jego cześć, został nazwany "Band of Clarke" orbicie geostacjonarnej.

FEC (Forward Error Correction)
Przekaz satelitarny i "z zastrzeżeniem wysoki poziom hałasu, a następnie" konieczność wdrożenia formie korekty błędów.
Jako jeden kanał sposób i rodzaj wiadomości nadawane w czasie rzeczywistym i nie "można poprosić o skierowanie do zestawu satelitarnego źle, wszystkie bajty zbędne informacje są przesyłane bajt do korekty.
Ta technika "nazywa FEC.
Każdy emitent decyduje się różne wartości FEC co wpłynie na zespół (a więc możliwe ", aby wysłać więcej lub mniej kanałów na transponderze) i jakość".

Firmware Oprogramowanie współpracuje ze sprzętem i człowieka.
Określa i prowadzi działania urządzenia.

FOOTPRINT
Footprint i "Schematyczne przedstawienie obszaru geograficznego objętego satelitarnej.
W ramach tego obszaru i "może odbierać sygnał z satelity, ze szczególnym anteny satelitarnej.

Przekazanie częstotliwości CZĘSTOTLIWOŚĆ wyrażone jako wielokrotności Hertz.

FTA
(Free to Air)
Cyfrowym napromieniowane trybie "niekodowanych" są bez kodowania, rozłożonych w jasny ".
Mogą być odbierane przez każdego cyfrowych set-top box, nawet bez modułu dostępu warunkowego.

Element Illuminator
(RSS) składa się z szeregu koncentrycznych pierścieni, które są wprowadzane na koncentruje paraboli.
Służy do przekazywania sygnałów odbitych od paraboliczne LNB dysku.

IRD (Integrated Receiver Decoder)
Odbiornik z wbudowanym dekoderem.

LNB
(Low Noise Block) Konwerter z niskiego poziomu hałasu.
E "znajduje się ciepła naczynia.
I "element, na którym są one przekazywane sygnały odbite od paraboli, którego funkcja" wzmocnienie i przekształcają je w zakresie częstotliwości poniżej, a następnie przesyłać je do odbiorcy za pośrednictwem kabla koncentrycznego.
Jego zadaniem jest "wzmacniać sygnału i zmianę pasma częstotliwości otrzymane od satelitów, obecnie pomiędzy 10.700 a 12.750MHz, w paśmie częstotliwości bardziej" niskiej nazwie 1 if (pierwszy częstotliwości pośredniej) między 950 i 2150MHz .

MAC (Message Authentication Code)
MAC i "kryptograficznej sumy kontrolnej generowane przy użyciu klucza symetrycznego.
Służy do weryfikacji uczciwości "ECM i EMM.

Perforowane siatki metalowej anteny anteny.
Wielkości otworów, bez uszczerbku dla możliwości "odblaskowe na dysku, pozwala naczynie do oferty niższą odporność na wiatr.

MOSC (Zmodyfikowana Original Smart Card)
Karta Smart z regularnej prenumeraty zmianami.

MPEG2 (Motion Picture Expert Group)
Kompresji cyfrowej informacji, na podstawie eliminacji elementów redundancji oraz niektórych algorytmów potężny znacznie zmniejszyć rozmiar więcej numerów.
Opracowanym przez międzynarodowy zespół badawczy (Motion Picture Experts Group, stąd skrót MPEG), a "system używany do kompresji danych cyfrowych, które tworzą DVB.

Montaż Multifeed więcej "niż jednego LNB na nie-motorowe anteny do odbioru sygnału z dwóch lub więcej", satelity sąsiadów.

Pomiary hałasu i wibracji, wyrażony w decybelach, kwotę "na hałas generowany w wzmacniacza lub LNB.
Mniejsze i "współczynnik szumów, lepsze" sygnału.

Null-modem
kabel szeregowy RS232, w których pewne sygnały są skrzyżowane tak "do symulacji obecności modemu.
Normalnie i "złożony z 2 żeńskie DB9.
Rysunek null-modem i "dodaje.

1 -> 1 1 = CD - Carrier Detect
2 -> 3 2 = RxD - Receive Data
3 -> 2 3 = TxD - Transmit Data
4 -> 6 4 = DTR - Data Terminal Ready
5 -> 5 5 = GND - Ground System
6 -> 4 6 = DSR - Data Set Ready
7 -> 8 7 = RTS - Request To Send
8 -> 7 8 = CTS - Clear To Send
9 -> 9 na ogół nie jest podłączony. 9 = RI - Ring Indicator

W niektórych konfiguracjach (więcej "rzadko) pin 1 i" podłączony do pinu 4 tego samego złącza, ale nie są podłączone do pin 1 z drugiej i odwrotnie.

Orbicie geostacjonarnej nazywa orbicie geostacjonarnej, ponieważ dla obserwatora na ziemi, pojawia się satelity stacjonarne w niebo, zawsze zawieszone nad tym samym punktem równika.

Zegary i "serca systemu odbiorczego dla telewizji satelitarnej.
Technicznie jest to parabola powierzchni wykonanych z materiałów zdolnych do odbijania odbieranych sygnałów do konwertera.
Jego zysk zależy od średnicy: większy rozmiar, tym lepsza "jakość" otrzymanego sygnału.

PMT (Program Stowarzyszenia tabela)
Tabela zawiera wszystkie wartości PID (dźwięk, wideo, danych, zegar, ECM / EMM, itp. ..) potrzebnych do oglądania jednego kanału.

Charakterystyczne zmiany polaryzacja fal elektromagnetycznych.
Telewizji satelitarnej możesz się z czterech rodzajów:
liniowa pionowa (banda Ku);
liniowa pozioma (banda Ku);
lewy okrągłe (pasmo C);
prawostronny okrągłe (pasmo C).

Wielka stand
"do kontroli antenę,.
Jest wiele wspomnień dla różnych lokalizacji satelitarnej.

RNG
(Random Number Generator)
Generator liczb losowych.

SID
(Service Identifier)
Code Name kanału.

Smart Card "i" "karty", które zostaną zawarte w dekoder cyfrowy i analogowy, aby umożliwić odczytywanie zakodowany sygnał.
W karcie inteligentnej jest "mały chip, który przechowuje dane dotyczące subskrypcji do siebie, potrzebne do dekodowania sygnału.
Główne elementy chip to:
1. Procesora (8-bitowy lub 16-bitowy)
2. ROM (zawiera system operacyjny)
3. RAM (do czasowego przechowywania danych)
4. EEPROM (zawiera struktury katalogów)
5. portów I / O (dla fizycznej wymiany informacji).

SoftCam plik zawierający uporządkowane informacje niezbędne do dekodowania.
Czy "e'ssere w postaci tekstowej (ASCII), a następnie edytować za pomocą edytora tekstu lub w formacie binarnym.
Struktura informacji różni się od urządzenia do urządzenia.

SR (Slant Range)
Trudne do opisania.
W skrajnych dokładnością można określić jako wartość korekty częstotliwości w funkcji odległości od satelity.

STB (Set-Top Box)
Dekoder.

E TPScrypt
"wariant Viaccess 2.3 (potocznie zwana Viaccess 1).
TPScrypt Viaccess różnica w porównaniu do tradycyjnych ", że usługodawca może" użyć klucza szyfrowania, która nie może zmieniać się "łatwo.
To tak wiele "trudnych do rozszyfrowania sygnału w sposób nieoficjalny.

TRANSPONDER
urządzenia, umieszczone na satelicie może odbierać sygnały od stacji naziemnych i przekazywać na Ziemię.

USALS (Universal Automatic Saltelli Location System)
To system obliczania przetwarzane przez STAB, który pozwala odbiorcy w celu obliczenia położenia wszystkich satelitów na orbicie z dokładnością do mniej niż 1 metr w stosunku do miejsca instalacji.
Wszystko to automatycznie, bez konieczności technicznej wiedzy użytkownika w trakcie instalacji, które są w użyciu.

Viaccess i "system kodowania dla telewizji cyfrowej opracowany przez France Telecom.
Jest szczególnie używane przez TPS, AB Sat, BIS.Televisions, SRG SSR-, TNTSAT, aw części przez CanalSat.
Do chwili obecnej od pięciu wersjach: PC2.3 Viaccess, Viaccess PC2.4, PC2.5 Viaccess, Viaccess Viaccess PC2.6 i 3.

VPID (Video Ładowność Identifier)
Nazwa Kodeksu wideo utwór.