Przykład: na kartce zmieniona nazwa providera (krzaczki) wykonuje to nano komenda "D0"


Nr2
Id = 0065
Data = 01.08.2078
Name = ?Sż?äi+óx ???ŕÝ?
PPUA = FFFFFFFF
PBM = 0000200002000000
Keys = 0, C, 1, E, D, 9, F, 6,
************************************************** *

D043594652412B20202020202020202020 InsDecrypter
Prov=0065
Tab=1003
TwinMkey=9
ins maker
************************************************** **
Nr2Id = 0065
Data = 01.08.2078
Name = CYFRA +
PPUA = FFFFFFFF
PBM = 0000200002000000
Keys = 0, C, 1, E, D, 9, F, 6,
************************************************** **


koder tłumaczenie hex <> alfabet
[down]http://www.evertype.com/pics/emonopics/ascii.jpg
http://www.evertype.com/pics/emonopics/ascii.jpg
http://www.evertype.com/pics/emonopics/ascii.jpg[/down]