Z jakiej strony ściągnąć jEEPersDX by Dave z plikiem ,,polsat.jfg,, lub ,,mcgPol_v12 znalazłem ale bez tych plików .